Laat ondernemerschap groeien

Victor Veldhof 06 10 80 25 64
Mark van der Steen 06 10 89 37 06
Bart van der Heiden 06 10 45 15 38
Hans van Boxtel 06 57 32 70 06
Rob Pagen 06 24 77 65 64

PSS en Red Lemon, een geslaagd huwelijk!

PSS (Precision Solutions & Services)

22-06-2021

Trots, prikkelend en uitnodigend straalt het bord ‘PSS Gereedschapmakerij’ je tegemoet als je over het industrieterrein van Heesch rijdt. PSS (Precision Solutions & Services), met elf zeer betrokken medewerkers in vaste dienst, is het levenswerk van ondernemer Leo Pol, gestart in 1986 en sinds 1988 gevestigd op de huidige locatie.

 

Als gereedschapmakerij in de metaalbranche met verspanen (nauwkeurige en precieze bewerking van de meest voorkomende materialen) als corebusiness is PSS een gevestigde naam in het wereldje. Naast verspanen profileert PSS zich ook als meedenker-met-de-klant. Leo: “de mooiste klanten zijn klanten die moeilijk ergens anders terecht kunnen”. Zo geeft PSS adviezen voor het verlengen van de levensduur van de gereedschappen, kijkt het na en wordt betrokken bij het verbeteren van productieprocessen. Klanten van PSS hebben veelal een grote variëteit aan machines in allerlei formaten. De praktijk leert echter dat slecht gedocumenteerde tekeningen, niet bijgehouden revisies en een gemis van totaaloverzicht vragen om bemoeienis van PSS. Hierdoor krijgen klanten meer overzicht en rust en dit levert bovendien een fundamentele kostenbesparing op.

Red Lemon

Medio 2020 verscheen Red Lemon ten tonele. PSS zocht naar meer rust op financieel en strategisch gebied. Via de Rabobank, waarmee PSS al jaren een prettige connectie heeft, werd contact gelegd met Bart van der Heiden van Red Lemon. Leo Pol heeft naar eigen zeggen tot op de dag van vandaag daar geen enkele spijt van! Bart en Leo hebben een paar uur per maand fysiek overleg. Bij problemen, vragen en voorstellen weet men elkaar snel en makkelijk te vinden. Bart is altijd goed bereikbaar en het lijntje tussen hen is erg kort. Volgens Leo Pol was er vanaf dag één een klik tussen hem en Bart en hij is zeer enthousiast over de wijze waarop PSS door Red Lemon als klant wordt benaderd. Leo Pol geeft aan dat Bart veel kennis van (financiële) zaken heeft, wat hem rust en vertrouwen geeft. Hij beschouwt Bart als een eerlijke sparringpartner en adviseur die niet schroomt om de vinger op de zere plek te leggen en hem regelmatig de spiegel weet voor te houden. Zo wijst Bart PSS ook op mogelijke kansen en risico’s bij voorgenomen plannen of stappen. Hij opereert als klankbord en dat was nou juist wat Leo zocht. Bart treedt namens PSS op als frontman inzake contacten met onder andere banken, accountants, fiscalisten, notarissen en andere (financiële) instanties. Red Lemon beschikt over een groot netwerk met voor PSS bruikbare contacten en is een grote steun voor PSS.

Leo: “Bart? Die laten we niet meer gaan!”

Transitie

Naast bediening van haar klanten in Nederland opereert PSS ook over de landsgrenzen. Een deel van de klandizie van de Heesche onderneming bevindt zich o.a. in Duitsland, Canada en de Filipijnen.

Vroeger was een groot deel van de omzet van PSS afkomstig uit de tabaksindustrie. Deze industrie is echter de afgelopen decennia bijna gehalveerd. Hierdoor moest PSS een omslag in denken en werken maken. Een proces dat nog steeds loopt en als het aan Leo Pol ligt, ook niet meer zal stoppen. Momenteel manifesteert PSS zich steeds meer op het terrein van vervaardiging van onderdelen voor de medische sector.

Midden in het hiervoor genoemd transitieproces deed in het voorjaar van 2020 ook nog eens Corona zijn intrede. Vanwege allerlei Corona beperkingen werd het onderhouden van de internationale klantcontacten en het plegen van acquisitie vrijwel onmogelijk gemaakt voor PSS. Toch is men er snel in geslaagd om alternatieve omzet te genereren zodat de omzet in het afgelopen Corona jaar zich al snel herstelde en het jaar uiteindelijk goed is afgesloten. Corona verdwijnt langzaam maar zeker richting achtergrond. De economie trekt aan en de omzet van PSS bevindt zich inmiddels weer op het oude niveau. Zoals eerder gezegd is voor PSS, als snel groeiende en innovatieve onderneming, transitie van oude naar nieuwe klanten een doorlopend proces. Daarom is men ook voortdurend op zoek naar gekwalificeerd technisch personeel. De tak waarin het Brabantse bedrijf momenteel zijn grootse expertise en afzet heeft is de medische industrie met enkele voor PSS grote opdrachtgevers. Dat vraagt een omslag in aanpak, visie en handelen. Ook hierbij wordt Red Lemon nauw betrokken! Na een periode van stabilisatie is PSS nu in een snelle groeifase beland waarin weer stevig wordt geïnvesteerd in nieuwe machines.

Toekomst

Er komen belangrijke jaren aan voor het familiebedrijf PSS. Leo Pol hoopt over een jaar of zes het bedrijf over te kunnen dragen aan zijn zoon en dochter die beiden ook al jaren werkzaam zijn in de onderneming.

Steeds meer zal Pol sr. zijn kinderen met raad en daad bijstaan om t.z.t. het bedrijf met een gerust hart aan hen over te dragen. Ook in dit proces heeft Red Lemon, een regisserende rol.
PSS en Red Lemon, een geslaagd huwelijk!

Ben je nieuwsgierig geworden en/of denk je dat PSS ook iets kan betekenen voor jouw bedrijf? Kijk dan eens op hun website PSS Heesch – Your global partner for precision solutions! Natuurlijk denkt ook Red Lemon graag met jou mee!

Dank Leo Pol & PSS voor de mooie samenwerking!

Vind ons ook op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/red-lemon-brabant